Ogłoszenia duszpasterskie

ogłoszenia duszpasterskie 29.03.2020 r.

Posted on

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  5 niedziela Wielkiego Postu – Lubosz 29.03.2020 r. Dziś 5 niedziela Wielkiego Postu, rozpoczynamy kolejny tydzień naszego czasu nawracania się i umacniania w wierze przez szczerą pokutę, modlitwę i dzieła miłosierdzia. 2. W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i […]