Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej

Panie Jezu Chryste, Chlebie z nieba dający życie wieczne, napełnij mnie swoim Duchem, abym godnie spełniał posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej. Pomóż mi zachowywać czyste serce, nieustannie karmić się Twoim Ciałem i z pokorą nieść je braciom, szczególnie chorym. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej to osoba świecka, którą biskup wyznaczył do pomocy kapłanowi w rozdzielaniu Eucharystii podczas Mszy świętej, do zanoszenia jej chorym. Posługa szafarzy w Kościele nie jest praktyką nową. Sięga ona pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy to wyznaczeni świeccy roznosili Ciało Pańskie osobom, które nie mogły uczestniczyć we wspólnych zgromadzeniach. Dotyczyło to głównie chorych i więźniów. Z czasem posługa ta została zapomniana. Przywrócił ją w Kościele papież Paweł VI w 1973 r. W Polsce została wprowadzona przez Episkopat w 1990r.

W naszej parafii funkcję tę pełni dwóch panów. Ich posługa rozpoczęła się dnia 15.06.2016 r, kiedy to w katedrze w Poznaniu abp Stanisław Gądecki przewodniczył Mszy św. z obrzędem ustanowienia nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Więcej informacji o nadzwyczajnych szafarzach Komunii Świętej naszej archidiecezji można znaleźć na stronie https://szafarze.archpoznan.pl/