Ujednolicone modlitwy - komunikat

Ujednolicone teksty modlitw

Posted on

KURIA METROPOLITALNA Poznań, dnia 10 września 2020 roku ul. Ostrów Tumski 2 N. 4651/2020 61-109 Poznań tel. +48 61 851 28 00 fax: +48 61 851 28 14 kuria@archpoznan.pl www.archpoznan.pl   I. Ujednolicone i uzupełnione brzmienie wybranych formuł modlitewnych   Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski przekazujemy i prosimy o dostosowanie poprawnego brzmienia przedstawionych poniżej modlitw w […]