Chrzest św.

Chrzest św.

Posted on

     Chrzest św.  zgłaszają rodzice dziecka lub jego prawni opiekunowie w biurze parafialnym, przynajmniej trzy tygodnie przed planowanym terminem.  Należy przynieść ze sobą następujące dokumenty: Akt urodzenia dziecka Świadectwo ślubu kościelnego rodziców ( jeśli ślub był w innej parafii ) Zaświadczenia rodziców chrzestnych z ich parafii Rodzice powinni ukończyć trzy katechezy przed chrztem św., […]