Chrzest święty

Chrzest św.  zgłaszają rodzice dziecka lub jego prawni opiekunowie w biurze parafialnym, przynajmniej trzy tygodnie przed planowanym terminem. 

Należy przynieść ze sobą następujące dokumenty:

  1. Akt urodzenia dziecka
  2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców ( jeśli ślub był w innej parafii )
  3. Zaświadczenia rodziców chrzestnych z ich parafii
  4. Rodzice powinni ukończyć trzy katechezy przed chrztem św. Obowiązek ten mają również chrzestni z naszej parafii, także ci, którzy pragną pełnić tę godność w innej parafii.

Rodzice chrzestni winni mieć ukończone 16 lat, przyjęty sakrament bierzmowania oraz być praktykującymi katolikami zgodnie z nauką Kościoła katolickiego. Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeńskich sytuacjach nieregularnych i nie mogący korzystać ze sakramentu pojednania. Dotyczy to osób żyjących bez sakramentu małżeństwa, związków tylko cywilnych oraz wolnych związków tymczasowych.