Dożynki Parafialne 02.09.2018 r.

             Nie ma Eucharystii bez chleba, nie ma chleba bez rolniczego trudu. W pierwszą niedzielę września uroczyście dziękowaliśmy za tegoroczne plony. Przyniesiony wieniec był tego widzialnym znakiem, a jego poświęcenie wyrazem wdzięczności wobec Boga, który jest dawcą wszelkiego życia i wzrostu. Całymi rodzinami zgromadziliśmy się na dożynkowej mszy św, a na jej koniec podzieliliśmy  między wszystkich uczestników bochen chleba z tegorocznych zbóż.