Grupa lektorska

Kościół ma świadomość wielkiego bogactwa jakim jest skarbiec Słowa Bożego, w którym ukryta jest cała Dobra Nowina. Nie można zapominać, że Msza święta to nie tylko Uczta Chleba (Uczta Eucharystyczna), ale również Uczta Słowa Bożego, która realizuje się na „stole”, którym jest ambona. Dlatego też bardzo ważna jest rola lektoraktórego zadaniem jest odczytywanie Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Niekiedy, zważywszy na okoliczności, dopuszcza się możliwość sprawowania tych czynności podczas liturgii przez świeckich, nie będących ustanowionymi do tego przez władze kościelną.

Lektor w czasie Mszy świętej i nabożeństw czyta fragmenty z Pisma świętego. Nie może czytać Ewangelii. Od tej reguły jest jednak wyjątek. W Niedzielę Palmową i w Wielki Piątek lektor może odczytać Ewangelię, która zawiera opis Męki Pańskiej. Ponadto lektor podczas liturgii może odczytywać modlitwę powszechną i psalm między czytaniami.

W naszej parafii do grupy lektorskiej należą osoby dorosłe i młodzież. Grupa ta liczy ok 20 osób, które są wyznaczane do czytania w czasie Mszy świętej na konkretną godzinę w poszczególne niedziele miesiąca, dni świąteczne jak i dni powszednie.

Wszystkich, którzy pragną w naszym kościele publicznie z ambony czytać Słowo Boże serdecznie zapraszamy.