Historia parafii w Mościejewie

             Parafia w Mościejewie cieszy się już niemal stu letnim stażem. W 1763 r. Józef Szczaniecki wybudował w Mościejewie kaplicę. Parafia funkcjonuje od 1924 r. kiedy wyłączono Mościejewo z parafii Chrzypsko Wielkie. W latach 1925-1930 ówczesny właściciel ziemski Konstanty Chłapowski rozbudował kaplicę, która do dziś funkcjonuje jako kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej.

Pierwszym proboszczem parafii w Mościejewie był ks. Jan Bąk urzędował prawdopodobnie od 1924 do 1942r. Po II wojnie światowej Jan Bury, po ciężkiej chorobie postawił na wschodnim skraju wsi grotę maryjną. Kolejnymi proboszczami byli ks. Wacław Sztuba aresztowany przez SB (zastępował go ksiądz Nowakowski) i ks. Kazimierz Tesarewicz. Od roku 1963 w Mościejewie urzędował ks. kan. Józef Wartecki i przez blisko czterdzieści lat piastował ten urząd. Ks. Józef wielokrotnie modernizował i remontował kościół parafialny. Po swej śmierci spoczął na cmentarzu parafialnym. W latach 2003-2007 proboszczem parafii Mościejewie został ks. Sławomir Baraniak. Przeprowadził on gruntowny, wewnętrzny remont. Zostały wówczas zamalowane stare malowidła naścienne i zastąpione obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej ufundowanym przez piosenkarkę Eleni. W latach 2007-2011 proboszczem parafii był ks. Marek Sobkowiak. W kościele wyremontował prezbiterium i wymienił okna. Za jego urzędowania udało się przeprowadzić remont zewnętrzny. Od 2011r. proboszczem była ks. Jarosław Foltyniewicz, a od 2021r ks. Marcin Cabaj.

W skład parafii Mościejewo wchodzą trzy wsie: Mościejewo, Niemierzewo i Józefowo.

oprac. Rafał Olejnik