Kolędnicy misyjni 2022r

W środę 5.01.2022r zapukali do naszych domów zawsze przez nas wyczekiwani Kolędnicy Misyjni. W tym roku Mali Kolędnicy zbierali ofiary dla dzieci w Kazachstanie, Kirgistanie i Uzbekistanie.

Więcej o akcji można przeczytać na stronie: https://missio.org.pl/kolednicy-misyjni/

„Kościół powierza dzieciom zadanie ewangelizacji świata”

Jan Paweł II

„Kolędnicy są żywą szopką i moimi bezpośrednimi współpracownikami w ewangelizacji”

papież Franciszek

K.W.