Nasz żłóbek 2018

Cały okres Narodzenia Pańskiego upływa nam w cieniu naszego naturalnie pięknego żłobka …