Obłóczyny ministrantów – 07.03.2021 r

3 niedziela Wielkiego Postu w tym roku była wyjątkowa. Kolejna grupa naszych ministrantów przeżyła swoje przejście do następnego etapu służby w starszym gronie. Towarzyszyło temu ubranie ich w alby oraz złożenie ślubowania. Wspólnie prosiliśmy Boga, aby pomógł im w tej posłudze, a oni nadal byli dobrym przykładem chłopięcego życia. Cieszy, że ich częsty stan łaski uświęcającej jest siłą dla nich samych i umocnieniem dla otoczenia. Oby nadal rozwijali się w swoim niełatwym i niezastąpionym posługiwaniu przy ołtarzu.