Triduum Paschalne 2022r – fotorelacja


Msza Święta Wieczerzy Pańskiej – Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek wraz z całym Kościołem obchodzimy pamiątkę tego dnia, w którym Chrystus zasiadł wraz ze swymi uczniami do stołu, by sprawując Wieczerzę paschalną, ustanowić Sakrament Swego Ciała i Krwi – Testament zostawiony dla nas. Polecił Apostołom czynić ten gest na swoją pamiątkę, ustanawiając Sakrament kapłaństwa. Umywając swym uczniom nogi, dał im Nowe Przykazanie – aby się wzajemnie miłowali.

Liturgia Wielkiego Piątku – Wielki Piątek

Od najdawniejszych czasów w Wielki Piątek, w dzień, w którym nasz Pan Jezus Chrystus wziął na Swe ramiona krzyż i złożywszy Krwawą Ofiarę, poniósł śmierć dla naszego zbawienia, Kościół powstrzymuje się od sprawowania Ofiary Eucharystycznej. Liturgia, wspominając kolejne momenty bolesnej męki naszego Zbawiciela, zaprasza nas do pójścia za Chrystusem – podkreśla jednak bardziej chwałę odkupienie przez krzyż niż poniżenie przez mękę.
Punktem szczytowym wielkopiątkowej Liturgii jest adoracja Krzyża i Komunia Święta. Oddajmy cześć krzyżowi, na którym Syn Boży rozciągnął swoje ręce, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże.

Liturgia Wigilii Paschalnej – Wielka Sobota

Według najstarszej tradycji Kościoła, ta noc jest czuwaniem na cześć Pana. Wierzący, stosownie do napomnienia Ewangelii, trzymając przed sobą zapalone świece, podobni są ludziom oczekującym Pana, który powróci, aby zasiąść wraz z nimi do stołu niebieskiej uczty.

Pierwszą częścią Wielkanocnej uroczystości jest Liturgia Światła, podczas której gromadzimy się wokół symbolizującej Zmartwychwstałego Chrystusa paschalnej świecy.
Następnie uczestniczymy w Liturgii Słowa – to zasadniczy moment naszego czuwania, w którym rozważamy cudowne, wielkie dzieła Boże, jakich Pan dokonywał od początku dla swego ludu.
Trzecią częścią Wigilii Paschalnej jest Liturgia Chrzcielna. Wszyscy zgromadzeni odnawiają Przymierze, które zawarliśmy z Bogiem w sakramencie Chrztu.
Kolejną częścią czuwania jest Liturgia Eucharystyczna. My, lud Boży, zrodzony w źródle chrzcielnym, posilamy się przy stole, który Pan przygotował przez śmierć i powstanie z martwych.

Wigilię Paschalną kończymy procesja rezurekcyjna. Przez uczestnictwo w tej procesji okazujemy naszą wspólną wolę pójścia za zmartwychwstałym Chrystusem we wszystkich okolicznościach życia, aby móc się stać kiedyś uczestnikami Jego chwały w niebie. Ten, który przeszedł przez śmierć do życia ma bowiem moc by nas wskrzesić do nowego, wiecznego życia. Idźmy z radością i głośmy triumf Pana nad śmiercią.

teksty pochodzą z http://diecezja.bydgoszcz.pl