Wspólnota Żywego Różańca

„Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną dostępną dla wszystkich: dorosłych i małych, świeckich i duchownych, światłych i mniej wykształconych. Jest duchową więzią z Maryją, jednoczącą z Jezusem, pomagającą się do Niego upodobnić, podzielać Jego uczucia i postępować jak On. Różaniec to duchowa „broń” w walce ze złem, z wszelką przemocą, w walce o pokój w sercach, rodzinach,  społeczeństwie i na świecie. ”

Jan Paweł II w liście apostolskim o Różańcu Świętym

Matka Boża we wszystkich swoich objawieniach prosi o odmawianie Różańca Świętego. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego, mówiąc: „Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę”.

W naszej parafii Wspólnota Żywego Różańca została założona przez siostrę Marię Misiewicz w roku 1976. Od początku istniały trzy Róże liczące po 15 osób.  Odmawiały one tajemnice radosne, bolesne i chwalebne. Zelatorkami poszczególnych róż były panie Irena Buszewska, Maria Szymanowska i Marianna Anioł.

W roku 2005 ówczesny proboszcz ks. Sławomir Baraniak z trzech niepełnych róż stworzył dwie  Żywego Różańca liczące po 20 osób. I tak powstały : pierwsza Róża pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i druga Róża pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. W roku 2012 ks. Jarosław Foltyniewicz powołał i pobłogosławił dwie kolejne Róże Żywego Różańca: Różę pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (26.02.2012r.) oraz Różę pw. Matki Boskiej Fatimskiej (12.08.2012r.).

Na czele każdej Wspólnoty różańcowej stoi Zelatorka, która jest odpowiedzialna za zmianę tajemnic. W naszej parafii wymiana tajemnic odbywa się w każdą pierwszą środę miesiąca. Wszyscy członkowie Roży modlą się w tej samej intencji i zobowiązani są do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca Świętego. Korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji oraz w intencji zmarłych członkiń wspólnoty.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobru, bronić od złego siebie i bliskich, wielbić i naśladować Maryję oraz wystrzegać się ciężkich grzechów. Mogą osiem razy w roku  dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Mianowicie w dniach :

  • przyjęcia do Żywego Różańca,
  • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
  • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
  • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
  • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
  • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
  • w Święto Królowej Różańca Świętego (7 października)
  •  Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII)