Zakończenie obozu M.D.P. – 25.08.2019 r.

Zakończenie obozu M.D.P. – 25.08.2019 r.

         Na zakończenie obozu szkoleniowego naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, który odbył się  w Łowyniu, zaprosiliśmy naszych rodziców i rodzeństwo, a także naszego duchowego opiekuna i proboszcza – ks. Jarosława, abyśmy wspólnie mogli uczestniczyć w niedzielnej, polowej mszy św. Przygotowaliśmy ją według strażackiego ceremoniału, przy aktywnym udziale nas wszystkich.

Po mszy zgromadziliśmy się na uroczystym apelu, z udziałem naszych przełożonych, gdzie wręczono nam zdobyte stopnie. To był udany, kolejny krok strażackiej formacji M.D.P. w Luboszu.