Wspólnota Żywego Różańca

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY NA ROK 2022

Posted on

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY NA ROK 2022 STYCZEŃ O wychowanie do braterstwa Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi. LUTY Za zakonnice i inne kobiety konsekrowan Módlmy się w intencji zakonnic […]

Wspólnota Żywego Różańca

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2021

Posted on

Czerwiec: Intencja ewangelizacyjna – Piękno małżeństwa Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością. Intencja parafialna: Za kapłanów, którzy pracowali, służą obecnie i którzy będą posługiwać w naszej Parafii. Lipiec: Intencja powszechna – Przyjaźń społeczna Módlmy się, abyśmy w […]