Ciemnica i Grób Pański – 18 i 19.04.2019 r.

Wielkoczwartkowa Ciemnica i Grób Pański w Wielki Piątek, to nie tylko dekoracja kościoła w czasie Triduum Paschalnego. To przede wszystkim element wystroju, który ma pomóc w adoracji Boga, obecnego w Najświętszym Sakramencie. Tegoroczna Ciemnica w pniu obumarłego drzewa symbolizuje Chrystusa, który pozostawia śmierć bezradną wobec Niego – Dawcy Życia.

 

             Grób Pański zrobiony z naturalnego, zimnego,  surowego kamienia bardzo naturalistycznie podkreśla, że z prochu jesteśmy ręką Bożą uczynieni, ale to tylko śmiertelna natura, która zmierza ku niebu. Chrystus pozostawia swój grób pustym, aby przejść do Życia.

Tak jak nasze ziemskie życie: o tyle ma wartość, o ile zmierza do życia wiecznego …