Misje Święte 2-10.09.2023r -fotorelacja

MISJE ŚWIĘTE 2-10.09.2023r

Co to są misje parafialne?
Misje parafialne to przede wszystkim wydarzenie wiary. To czas wielkiej łaski Boga, która pomaga nam naprawić i odbudować w nas i wokół nas to, co zostało zniszczone przez grzech, co zostało zaniedbane przez obojętność lub duchowe lenistwo.

Po co organizuje się misje?
Mają one pogłębić naszą wiarę, rozumianą jako więź łączącą człowieka z Bogiem. Chrystus jest ten sam: wczoraj, dziś i na wieki. Zmienia się jednak historia. Zmieniają się pokolenia ludzi. Stąd konieczność ciągłego ewangelizowania, opowiadania o Chrystusie, uświadamiania, że to On jest jedynym Odkupicielem świata, inaczej doczesne zaangażowania bez więzi z Nim nie wydadzą prawdziwych owoców dla zbawienia świata.

Bogactwo modlitewne tygodnia misyjnego w parafii było naprawdę bardzo wielkie. Odprawione zostały Msze św. z kazaniem misyjnym. Misjonarze głosili nauki stanowe dla małżonków i rodziców, prowadzili szkołę modlitwy, błogosławili dzieci, osoby chore i małżonków. Każdego dnia odbywała się adoracja Najświętrzego Skramentu, modlitwa różańcowa oraz koronka do Bożego Miłosierdzia. Misjonarze odwiedzili również chorych w parafii.

Módlmy się, aby przeżyte misje dla każdego z nas były czasem nawrócenia do Boga oraz odnowy życia z Bogiem.