Wizytacja Kanoniczna – 11.03.2020 r.

Podczas pamiętnej wizytacji, po której rozszalała się pandemia wirusa, młodzież z naszych Parafii dostąpiła łaski przyjęcia sakramentu bierzmowania z rąk ks.bpa Szymona Stułkowskiego:

Ogromną radością dla naszej Wspólnoty był fakt, że tego samego dnia ks. Biskup Szymon poświęcił nasze odremontowane organy piszczałkowe, które kilka miesięcy temu znów zabrzmiały swym pięknem, po latach milczenia: