„Z Maryją w nowe czasy.” – peregrynacja Matki Bożej w kopii obrazu jasnogórskiego

„Z Maryją w nowe czasy.”

Takiej dekoracji i tak podniosłego nastroju w Luboszu już dawno nie było!

W piątkowe popołudnie 24 września 2021 roku byliśmy świadkami i uczestnikami wielkiego wydarzenia kościelnego, jakim było nawiedzenie Matki Boskiej obecnej w kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego naszej parafii. Maryja bez wątpienia  jest dla Polaków bardzo ważna, przed jej jasnogórskie oblicze co roku pielgrzymują ponad cztery miliony osób. Zazwyczaj to wierni pielgrzymują przed Jej wizerunek. Tym razem Matka Boża odwiedziła swoje dzieci. Pragnęliśmy powitać ją u siebie jak najlepiej.

Powitanie obrazu w Luboszu było możnaby powiedzieć  bardzo huczne,  powiewały flagi, proporce, wstążki, plecione korony, niemal z każdego domostwa – jego okna czy ogrodu spoglądało na nas oblicze Matki, z banerów wpadały wprost do serca słowa: „Witamy…”, „Błogosław…”, „Królowo…”, „Z Maryją w nowe czasy..”, pachniały jesienne kwiaty; ciepłe, jeszcze jakby letnie promienie słońca muskały wyczekujące na Matkę twarze dorosłych i dzieci. Zgromadziło się wielu parafian i nie tylko parafian.

Przez dłuższy czas tłumy wiernych oczekiwały na przybycie samochodu-kaplicy z cudownym Obrazem. Gdy przybyła do nas Matka w kopii Świętej Ikony zagrały fanfary a ks. Bp. Szymon Stułkowski i ks. Proboszcz Marcin Cabaj w imieniu całej naszej wspólnoty, na powitanie, ucałowali Obraz Matki Bożej.

Po ucałowaniu obrazu, ks. Proboszcz Józef Dziagiel z parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Nojewie przekazał Ewangeliarz ks. Proboszczowi Marcinowi Cabajowi. Po przekazaniu Ewangeliarza wszyscy zebrani – na znak szacunku i czci – uklękli na dwa kolana, tak jak przed Matką i Królową przystało. Wybrzmiała pieśń : „O Maryjo witam Cię…”. I procesja ruszyła!

Wizerunek naszej Matki i Królowej do kościoła parafialnego nieśli jako pierwsi strażacy, następnie mieszkańcy Chorzewa i Karolewic, kolejni na swoje ramiona świętą ikonę wzięli mieszkańcy Chudobczyc i Augustowa a po nich mieszkańcy Daleszynka.

Gdy Nasza Matka znalazła swoje miejsce wśród nas w parafialnym kościele, obok jej wizerunku umieściliśmy Ewangeliarz,  Ks. bp. Szymon Stułkowski zapalił świecę i okadził Ewangeliarz oraz Święty Wizerunek Madonny a wierni radośnie odśpiewali hymn Nawiedzenia.  Po odsłuchaniu Słowa Bożego przeznaczonego na uroczystość nawiedzenia  ks. dziekan Konrad Jędrzejczak odczytał telegram od Ojca Świętego Franciszka skierowany do nas na tę szczególną okoliczność nawiedzenia. Następnie delegacja parafian z Nojewa złożyła u stóp Matki Najświętszej kwiaty jako wyraz pożegnania i wdzięczności za nawiedzenie ich parafii.

Ks. proboszcz Marcin Cabaj, jako Ojciec naszej parafii a także przedstawiciele rodzin w imieniu wszystkich mieszkańców oraz  dzieci z białymi różami w ręku i piosenką na ustach serdecznie przywitali  kopię Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Uroczystej Mszy Św. w  kościele przewodniczył biskup Szymon Stułkowski.

Przez dwa wrześniowe dni Lubosz ogarnął prawdziwy religijny nastrój. W zasadzie modlitwom nie było końca, a czas nawiedzenia był okresem wzrostu duchowego wszystkich. Już od poniedziałku spotykaliśmy się na wspólnych parafialnych różańcach które kończyliśmy Apelem Jasnogórski o godzinie 21. Franciszkanin – ojciec Walenty wprowadzał nas, już w czwartek podczas dnia skupienia, w godne i owocne spotkanie z Matką; odprawiono liczne Msze Święte;  odmówiliśmy wszystkie części różańca świętego  odpowiednio w intencji: rodzin, za zmarłych, za kapłanów i o powołania oraz różaniec dziękczynny.  Uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim, Pasterce Maryjnej, którą odprawił ks. Marek Sobkowiak w koncelebrze z ks. Sławomirem Baraniakiem, obecnym proboszczem Marcinem Cabajem i zaproszonymi kapłanami. W nocy i w dzień czuwaliśmy przed cudownym Obrazem. Przed południem dzieci uczestniczące we Mszy Świętej jako księżniczki i książęta Maryi Królowej, otrzymały specjalne błogosławieństwo od paulina- Ojca  Pawła Subika, który przywiózł do nas wizerunek Maryi Królowej Polski i czuwał nad nim przez cały czas oraz umacniał nas dobrym słowem i radością. W samo południe modliliśmy się słowami Archanioła Gabriela skierowanymi do Matki Bożej a także nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Służba liturgiczna Ołtarza prowadziła godzinne czuwanie przed wizerunkiem Matki Boże zakończone Koronką do Bożego Miłosierdzia.

I nadszedł czas pożegnania – uroczysta Msza Święta pożegnalna, wyprowadzenie obrazu, ostatnie spojrzenia, wzruszenia, i pieśń: „ O Maryjo żegnamy cię….”.

A następnie Matka Boża na krótką chwilę nawiedziła Wspólnotą Barka w Chudobczycach. Uroczystości w Luboszu dla wielu z nas były częścią składową peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej do obu naszych parafii, Lubosz i Mościejewo gdyż peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej zakończyła się 25 września w Mościejewie zostając tak blisko nas dzień dłużej a jednocześnie zakończyła peregrynację w naszym dekanacie.

Korzystając z błogosławionego czasu nawiedzenia uczmy się jak wspólnie z naszą Matką wędrować drogami ziemskiego życia. Wsłuchujmy się  ciągle w głos Maryi przybywającej do nas w symbolu Ikony Jasnogórskiej, by ten ogromny wysiłek organizacyjny przekuć w konkretne duchowe owoce, by nie zmarnować szansy.