Zakończenie oktawy Bożego Ciała – Daleszynek 22.06.2017 r.

Boże Ciało to zwyczajowa nazwa katolickiej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwanej również Świętem Najświętszego Ciała Chrystusa. Jest to święto ruchome, odbywające się w czwartek po święcie Trójcy Świętej. Uroczystość Bożego Ciała stanowi wyraz uwielbienia i okazję do oddania czci sakramentowi Eucharystii. Święto to ustanowił biskup Robert z Thourotte w 1246 roku dla diecezji Liege. Oficjalnie Boże Ciało miało zostać wpisane do kalendarza liturgicznego już w 1264 roku przez papieża Urbana IV bullą „Transiturus”. Ostatecznie jednak uroczystość ogłosił papież Jan XXII w 1317 roku. W Polsce obchody uroczystości Bożego Ciała odbyły po raz pierwszy w 1320 roku w diecezji krakowskiej z inicjatywy biskupa Nankiera. Święto miało przypadać zawsze w czwartek, ponieważ dzień ten upamiętnia wydarzenie Ostatniej Wieczerzy. Po Bożym Ciele przez osiem dni trwa oktawa Bożego Ciała, którą kończy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Podczas oktawy Bożego Ciała po Mszy św. wokół kościoła odbywają się procesje z Najświętszym Sakramentem. Wierni proszą Boga  w modlitwach, śpiewach, litaniach i suplikacjach,  — aby darzył łaską i w swej dobroci otaczał opieką rodziny, Ojczyznę, łąki, lasy,  i pola, aby  ziemia wolna od wszelkich klęsk żywiołowych wydała  obfite plony i pomyślnie przebiegły zbiory. Nasz udział w tych obchodach jest prawdziwym wyznaniem wiary i jeszcze bardziej jednoczy nas z naszym Panem Jezusem Chrystusem.

W naszej Parafii, już po raz kolejny, skorzystaliśmy z zaproszenia mieszkańców Daleszynka, aby to u nich odbyło się zakończenie oktawy Bożego Ciała. Już wiele dni wcześniej trwały tam przygotowania do tej uroczystości. Najpierw podział obowiązków, a potem praktycznie wszyscy mieszkańcy włączyli się w porządki oraz przygotowanie ołtarzy, a także czynnie zaangażowali się w przygotowanie liturgii.

Rozpoczęliśmy mszą św. przy krzyżu. Ksiądz Jarosław przypomniał w homilii o przemieniającej mocy Chrystusa, którego adorujemy w Najświętszym Sakramencie i przyjmujemy w Komunii św. Tej obecności nic nie zastąpi. Chrystus powinien przemieniać nasz sposób myślenia, mówienia i podpowiadać właściwą intencję działania.

Z naszymi intencjami oraz z usłyszanym Słowem Bożym wyruszyliśmy z procesją po wszystkich ulicach Daleszynka. Pragnęliśmy, by Chrystus w Hostii białej był także fizycznie jak najbliżej każdego z nas. Naszych domów i naszych spraw. Widać było przedziwne skupienie i pokój na twarzach uczestników, a jednocześnie radość z tego, że kolejny raz Chrystus zjednoczył nas w działaniu, a teraz jednoczy nas we wspólnym kroczeniu za Nim. Nie przestajemy prosić Go, aby takie było nasze życie: kroczyć razem za Chrystusem.

Bogu niech będą dzięki za sprzyjającą pogodę na dworze, bo lato tego roku bardzo było deszczowe, ale też Bogu niech będą dzięki za tę uroczystość i pogodę ducha. Wierzymy, że na miarę naszego zaufania Bóg nadal będzie przemieniał nasze myśli, słowa i uczynki.